Προσθήκη Αγώνα στο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ Και πιστοποίηση διαδρομής