Αθλητικό Διήμερο στη πόλη μας Σάββατο και Κυριακή 6 και 7 Μαϊου 2023